שאלות הכנה לבגרות בביולוגיה

כיצד משתנה משקל יבש של נבטים במשך חודש הנביטה?(תוצאות ניסוי)


במחקר שנעשה בצמחי אפונה, בדקו את השינוי שחל במשקל היבש שלהם במשך חודש מתחילת  הנביטה.
(משקל יבש נמדד אחרי יבוש הנבט בתנור הגורם ליציאת המים).
*ביום השמיני הנבט כלל שני עלים רחבים וירוקים.
 
תוצאות הניסוי:

השינוי שחל במשקל יבש ממוצע של נבט מתחילת הניסוי:
מספר ימים     משקל יבש(מ"ג)
     0                 190
     3                 180
     6                 160
     8                 142 
     11               136
     14               132
     18               130
     24               140
     30               160
 
ניתוח התוצאות:

1. כדי להבין יותר טוב את מהלך השינוי במשקל היבש במשך הזמן יש לצייר גרף XY, כי המשתנה הבלתי תלוי, זמן, הוא משתנה רציף.

א. משתנה בלתי תלוי – מספר הימים (ציר X ).
ב.  משתנה תלוי – משקל ממוצע של נבט(יחידות מ"ג),ציר (Y).

2. ניתן לראות 3 חלקים בגרף:

א. ב- 8 ימים ראשונים, ירידה חדה במשקל היבש.
ב. בימים 8 עד 18, הירידה במשקל הנבט מאוד מתונה.
ג. מהיום  ה-18 עד סוף הניסוי, יש עליה במשקל ממוצע של הנבט.
 
הסבר ביולוגי של התוצאות:
1.משקל יבש של הנבט תלוי בשני תהליכים עיקריים:
 
א. נשימה – בנשימה תאית של הנבט יש פירוק של תרכובות אורגניות שמקורן בחומרי התשמורת שבנבט. כתוצאה מכך המשקל היבש של הנבט יורד. תהליך הנביטה דורש הרבה אנרגיה, ולכן יש ירידה חדה במשקל היבש בימים הראשונים לנביטה.
 
ב. פוטוסינתזה – בתהליך הפוטוסינתזה יש יצירה של תרכובות אורגניות ולכן המשקל היבש של הנבט עולה כתוצאה מתהליך זה.(התהליך מתבצע בעלים הירוקים).

2. א.  ב-8 ימים ראשונים הצמח רק מבצע נשימה כי אין לו עדיין עלים, ולכן משקלו יורד        בחדות.
    ב. ב- 10 ימים נוספים, ברגע שיש לנבט עלים ירוקים הוא מבצע את שני התהליכים, אבל היות והעלים עדיין קטנים שיעור הפוטוסינתזה קטן משיעור הנשימה ולכן המשקל היבש ממשיך לרדת, אבל השיפוע יותר מתון.
ג. מהיום –18 עד סוף הניסוי יש עליה במשקל היבש של הנבט, כי שיעור הפוטוסינתזה יותר גדול משיעור הנשימה כי יש לו כבר עלים גדולים.
 
הערה חשובה:

בתיאור הניסוי נאמר שנבדק משקל יבש ממוצע של נבט, הסיבה לכך היא שלא ניתן לבצע מחקר מדעי על-פי תצפית אחת בלבד, וחייבים לבצע חזרות ולחשב ממוצע, על מנת לדעת שמסקנות הניסוי אינן מקריות, ומבוססות על תופעה שחוזרת על עצמה.

בגרות בביולוגיה - ראשי
אודות
שאלות ליבה
מבוא לביולוגיה של האדם  
התא - מבנה ופעילות  
אקולוגיה  
נושאי בחירה
ביוטופ
מעבדה חוקרת
צור קשר
 
 © כל הזכויות שמורות לאתר הכנה לבגרות בביולוגיה 2021 תנאי שימוש