הכנה לבגרות בביולוגיה... מעבדה חוקרת


כיצד ריכוז מיץ החמוציות משפיע על התרבות חיידקי המעיים?
 
מדוע הוספת כמות גדולה של סוכר לשמרים מעכבת את תפיחתם?
 
מהם האברונים המצויים רק בתא צמחי ולא בתא בעל-חיים?
 
מהו "מיצוי" של ירק ומהו מכיל?
 
באיזו דרך גרפית יש לתאר את התוצאות של השפעת מיצוי זרעי סויה על פעילות האנזים אוריאז?
 
מהם הגורמים הקבועים שיש לשמור כאשר בודקים את השפעת המיצוי של זרעי סויה על פעילות האנזים אוריאז?
 
כיצד משפיע הריכוז של מיצוי מזרעי סויה על פעילות האנזים אוריאז?
 
מהם הגורמים המשפיעים על פעילות אנזים וכיצד הם משפיעים על פעילותו?
 
מהם הנושאים שיש להתמקד בהם לקראת בחינת הבגרות בביולוגיה 3 יח' בתשס"ט?
 
מהם הנושאים שיש להתמקד בהם לקראת מבחן הבגרות במעבדת חקר בביולוגיה 5 יח' בשנת תשס"ט?
 
באיזו דרך גרפית יש לתאר את השפעת ריכוז הסוכר על שיעור התסיסה של שמרים?
 
בתאים של שריר יכולה להתקיים נשימה ארובית ויכולה להתקיים גם נשימה אנארובית. מהו היתרון בכך שבתאי שריר יכולים להתקיים שני סוגי הנשימה?
 
תפיחת בצק נגרמת כתוצאה מפעילות של שמרים. הסבר
 
באיזו דרך גרפית יש להציג את השפעת סוג הסוכר על שיעור התסיסה של שמרים? הסבר
 
כיצד ניתן למדוד את שיעור התסיסה של שמרים בתנאים שונים?
 
כיצד משפיע ריכוז הסוכר בתמיסה על שיעור התסיסה של שמרים?
 
כיצד משפיע סוג הסוכר על שיעור התסיסה של שמרים?
 
מהי ההשפעת של טיפול בכהל או הקפאה והפשרה של חתיכות תפוחי אדמה על החדירות של קרום התאים?
 
כיצד משפיע סבון (דטרגנט) שמכיל חומר הממס שומנים על החדירות של קרום תאי חסה?
 
אם נשווה במיקרוסקופ תאים ירוקים של עלי פטרוזיליה במים, לעומת תאים ירוקים של עלי פטרוזיליה בתמיסת מלח מרוכזת, האם נראה הבדל?
 
מהו עיקרון הגורם המגביל, וכיצד הוא בא לידי ביטוי בניסוי בו בודקים את השפעת ריכוז תמיסת הסוכר על שיעור הנשימה של שמרים?
 
מה החשיבות של חזרות בניסוי בו בודקים את השפעת ריכוז התמיסה על קצב הנשימה של שמרים?
 
כיצד משפיע ריכוז תמיסת הסוכר על שיעור הנשימה של שמרים?
 
מהם הגורמים הקבועים שיש לשמור בניסוי בו בודקים את השפעת הטמפרטורה על קצב הנשימה של תאי גזר?
 
באיזו דרך גרפית יש להציג את התוצאות של ניסוי הבודק את השפעת הטמפרטורה על שיעור התסיסה של שמרים?
 
מהי הבקרה בניסוי בו בודקים את השפעת הטמפרטורה על קצב הנשימה של תאי גזר?
 
מהו המשתנה התלוי ומהו המשתנה הבלתי תלוי בניסוי בו בודקים את השפעת הטמפרטורה על קצב הנשימה של תאי גזר?
 
כיצד ניתן למדוד בעזרת האינדיקטור פנול אדום את קצב הנשימה של תאי בטטה?
 
כיצד משפיעה הטמפרטורה על קצב הנשימה של תאי בטטה?
 
אם נשווה במיקרוסקופ תאים ירוקים של עלי חסה במים לעומת תאים ירוקים של עלי חסה בתמיסת מלח מהולה מאוד, האם נראה הבדל?
 
כיצד נראה הצבע הירוק של תאי חסה ירוקים במיקרוסקופ?
 
מהי הבקרה בניסוי בו בודקים את השפעת ההרתחה על החדירות של תאים ירוקים של חסה?
 
כיצד משפיעה הרתחה של תאים ירוקים של פטרוזיליה על החדירות של קרומי התאים?
 
באיזו דרך גרפית יש להציג את תוצאות הניסוי בו בודקים את השפעת ריכוז התמיסה על השינוי במשקל פרוסות גזר?
 
מהם הגורמים הקבועים בניסוי בו בודקים את השפעת ריכוז התמיסה החיצונית על משקל פרוסות גזר?
 
מהו המשתנה התלוי ומהו המשתנה הבלתי תלוי בניסוי בו בודקים את השפעת ריכוז התמיסה על משקל פרוסות גזר?
 
כיצד ניתן לשנות ולחשב את ריכוז תמיסת המלח בה טובלים את פרוסות הגזר?
 
כיצד משפיע ריכוז התמיסה החיצונית על המשקל של פרוסות גזר?
 
כיצד משתנה משקל יבש של נבטים במשך חודש הנביטה?(תוצאות ניסוי)
 
מה ההבדל בין תהליך הנשימה בצמח לבין תהליך הפוטוסינתזה בצמח?
 
מהו משתנה תלוי ומהו משתנה בלתי תלוי? מהו הקשר ביניהם?
 
כיצד משפיעה הטמפרטורה על החדירות של קרום התא?
 
מה קורה לגבעול של צמח המוכנס לתוך מי-ים? מדוע לא ניתן להשקות גידולים חקלאיים במי-ים?
 
במה שונה דיפוזיה מהעברה פעילה בתא? דוגמאות
 
מה ההבדל בין נשימה אארובית של שמרים לעומת נשימה אנארובית של שמרים?
 
מה הקשר בין טמפרטורה ופעילות אנזים?
 

קצת על בגרות מעבדה בביולוגיה

בחינת המעבדה בנויה מ-2 חלקים. בחלק א' מציגים את התהליך הנבדק ואת שיטת המדידה, ובחלק ב' בודקים את השפעת אחד הגורמים המשפיעים על התהליך הנבדק.
התלמיד מתבקש להציג את הנתונים בדרך גרפית ולהסביר מדוע בחר בדרך זו.
בנוסף לכך התלמיד מתבקש להסביר כיצד תוצאות הניסוי תומכות באחד הרעיונות המרכזיים בביולוגיה כמו ויסות והומאוסטזיס או התאמה בין מבנה לתפקיד. בחלק האחרון של המבחן מציגים בעיית מחקר, ומבקשים מהתלמיד לנסח השערה שקשורה לבעיה, ולהסביר את הבסיס הביולוגי להשערה שהוא העלה.

בגרות בביולוגיה - ראשי
אודות
שאלות ליבה
מבוא לביולוגיה של האדם  
התא - מבנה ופעילות  
אקולוגיה  
נושאי בחירה
ביוטופ
מעבדה חוקרת
צור קשר
 


 © כל הזכויות שמורות לאתר הכנה לבגרות בביולוגיה 2021 תנאי שימוש