הכנה לבגרות בביולוגיה... שאלות ליבה - אקולוגיה


כיצד משפיע מצב הפיוניות על תהליך הדיות ועל שיעור הפוטוסינתזה בצמח?
 
מהו דיות, ומהם הגורמים המשפיעים עליו?
 
כיצד משפיעה זמינות חמצן בקרקע על קליטה אקטיבית של מינרלים על-ידי היונקות שבשורש?
 
מה קורה לגבעול של צמח המוכנס לתוך מי-ים? מדוע לא ניתן להשקות גידולים חקלאיים במי-ים?
 
מה ההבדל בין הזנה הטרוטרופית להזנה אוטוטרופית? מה ההבדל בין יצרנים לצרכנים? דוגמאות
 
כיצד משפיעה טמפרטורת סביבה נמוכה מאוד על חילוף החומרים אצל בעל-חיים הומיאוטרמי לעומת בעל-חיים פויקלוטרמי?
 
מהי חזזית, ואיזה סוג סימביוזה יש בה?
 
כיצד משפיע ויסות מצב הפיוניות על צמח הגדל באקלים יבש?
 
מה ההבדל בין תהליך הנשימה בצמח לבין תהליך הפוטוסינתזה בצמח?
 
מדוע הקרה גרמה לתמותה של דגי האמנון בברכות הדגים?
 
מדוע בעלי-חיים בעלי גוף גדול יותר מותאמים לאזורים קרים מבעלי גוף קטן?
 
מה ההבדל בין תנובת החלב של הפרות בחורף לעומת הקיץ?
 
מהי השפעת אור וטמפרטורה על שיעור הטלת ביצים של העופות?
 
מה ההבדל בין עצה לשיפה?
 
כיצד משפיעה פגיעה בצינורות שיפה בצמח על קליטה פעילה של מלחים מהקרקע?
 
מה מקור החנקן בקרקע ומה חשיבותו לאורגניזמים?
 
מהי השפעת האור על בעלי-חיים? דוגמאות
 
מהם הגורמים המשפיעים על ריכוז החמצן במים שבברכה?
 
מהו אפקט החממה, ומהי השפעת האדם עליו?
 
כיצד משפיעה כריתת יערות על הרכב האוויר?
 
מה ההבדל בין התאמה להסתגלות.
 
כיצד משפיעים גידולי קטניות על הצמחים בשדה ועל היבול שלהם?
 
כיצד תשפיעה השמדת חיידקים קושרי חנקן על בעלי-חיים באותו בית גידול.
 
מהי חשיבות המפרקים בטבע?
 
כיצד משתנה כמות החומר האורגני בצמח ביום ובלילה?
 
כיצד ניתן לייצר צמחים עמידים לתנאי מדבר?
 
כיצד משפיעה כניסת מי-ביוב לנחל על ריכוז החמצן במים?
 
מה היתרון שיש לצמחים חד שנתיים בשדות בור בארץ?
 
עיקר המזון במדינות העניות הוא מזון צמחי, מה היתרון שיש בזה?
 
מהם נבגים ומהן תכונותיהם המיוחדות?
 
מה הקשר בין שדות החומוס ומספר העגורים באגמון החולה?
 
מדוע פרות שקיבלו אנטיביוטיקה ירדו במשקל?
 
מדוע נשירת עלים עשויה להקנות יתרון לצמח מדברי ולצמח באזורים מושלגים?
 
נהוג לדשן צמחים על ידי פיזור גרגירים של מלחים חיוניים על הקרקע שמסביב לצמח. מה יקרה לצמח אם ידשנו אותו בכמות גדולה מדי של דשן?
 
כיצד משפיעות פטריות מיקוריזה על התפתחות צמחים?
 
כיצד משפיעה כריתת יערות על בעלי-חיים, בני אדם ושרשרת המזון?
 
מהן מאפיין את האצות החיות בים?(לדוגמא חסנית)
 
מה הקשר בין עוצמת האור מתחת לשיח ומחוצה לו, לבין הביומסה של עשבונים (חד-שנתיים) באותם מקומות?
 
מדוע יש הרבה פטריות כובע מתחת לעצים?
 
מדוע מחדירים חמצן לשפכים בבריכות חימצון וכיצד הוא עוזר בניקוי בריכות החימצון?
 
מהם יחסי הגומלין בין חיידקים קושרי חנקן מסוג אנבנה לבין צמחי האורז בשדות האורז?
 
כיצד תשפיע זרימה מוגברת של מי הכינרת לים המלח על אצות חסרות דופן החיות בים המלח?
 
הסבר מדוע ניתן להשתמש בפסולת האורגנית הביתית לדישון הגינה.
 
מהו העיקרון של גינה אורגנית ומהי תרומתה לאיכות הסביבה ולאדם?
 
כיצד משפיעה זריעת צמחים ממשפחת הקטניות על היבול של גידולים אחרים באותו שדה?
 

בגרות בביולוגיה - ראשי
אודות
שאלות ליבה
מבוא לביולוגיה של האדם  
התא - מבנה ופעילות  
אקולוגיה  
נושאי בחירה
ביוטופ
מעבדה חוקרת
צור קשר
 


 © כל הזכויות שמורות לאתר הכנה לבגרות בביולוגיה 2021 תנאי שימוש