שאלות הכנה לבגרות בביולוגיה

מהי חשיבות המפרקים בטבע?


קבוצת המפרקים בטבע מורכבת בעיקר מחיידקים ופטריות. הם מצויים בעיקר בקרקע, אבל ניתן למצוא אותם גם במקווי מים, וגם על הקרקע כשהם מפרקים גוויות והפרשות בעלי חיים.
החשיבות הרבה שלהם בטבע היא שהם מפרקים תרכובות אורגניות הנמצאות בגוויות של יצורים מתים, ובהפרשות בעלי חיים. תהליך הפירוק הוא הדרגתי, ובסופו מתקבלות תרכובות פשוטות אנאורגניות המופרשות לסביבה.
החשיבות הרבה של פעולת המפרקים שהיא מאפשרת שימוש חוזר בחומרים המצויים בטבע. כלומר הם משתתפים במיחזור החומרים בטבע.התרכובות  האנאורגניות המתקבלות בסופו של תהליך הפירוק משמשות לבנית תרוכובות אורגניות חדשות על-ידי הצמחים ובעלי החיים.
לדוגמא:
כל היצורים החיים מכילים חלבונים הבנויים מחומצות אמינו שמכילות חנקן. אילו לא היו מפרקים בטבע, הגוויות וההפרשות היו מצטברות ובתוכן החלבונים. במשך הזמן היה פוחת מאגר החנקן החופשי בסביבה. כמות החנקות היתה פוחתת והצמחים לא היו יכולים לקלוט מספיק חנקות מהאדמה, לכן לא היו יכולים ליצור חלבונים ולא היו יכולים להתפתח. כמות הצמחים הייתה פוחתת, וכתוצאה מכך הייתה גם ירידה במספר בעלי החיים. כי הצמחים הם היצרנים והם שמספקים מזון לבעלי חיים בשרשרת המזון.
המפרקים משחררים לסביבה אנזימים שמפרקים את התרכובות האורגניות למולקות קטנות שנקלטות על-ידי המפרקים ומשמשות אותם כמקור לאנרגיה ולבנית חומרים.  חלק מהחומרים שנוצרים מפירוק התרכובות האורגניות נשארים בקרקע, נקלטים על-ידי הצמחים שמשתמשים בהם לבנית תרכובות אורגניות.
בתהליך הפירוק משתחרר גם פחמן-דו חמצני הנקלט על-ידי הצמחים ומאפשר להם לבנות גלוקוז בתהליך הפוטוסינתזה.
ביוטופ:
בכל עבודת ביוטופ יש לצרף מארג מזון שבו מתארים את מעבר המזון ברמות הטרופיות השונות של האורגניזמים שבבית הגידול בו נעשתה העבודה.
הרמה הטרופית הראשונה,נמצאת בתחתית המארג, וכוללת את הצמחים שהם היצרנים שבבית הגידול.(הצמחים הם אוטוטרופיים)
מעל היצרנים יש לציין את בעלי החיים הצמחוניים שניזונים מהצמחים באופן ישיר, (יש לחבר בקו עם חץ לכיוון בעל החיים שמראה מאיזה צמח הוא ניזון).זו הרמה הטרופית השניה והיא מיצגת את הצרכנים הראשונים.
מעל הצרכנים הראשונים יש לציין את בעלי החיים שניזונים מבעלי חיים צמחוניים . זו הרמה הטרופית השלישית.(יש לחבר בקו עם חץ שמראה איזה בעל חיים משמש כמזון לבעלי החיים שברמה טרופית זו. לעיתים יש לחבר בכמה קווים כאשר בעל החיים ניזון ממספר בעלי חיים וגם מצמחים).
חשוב להוסיף את המפרקים בכל אחת מהרמות הטרופיות (פרט ליצרנים), ולהתייחס לחשיבות שלהם בטבע. המפרקים בעצם מאפשרים את המחזוריות של החומרים בטבע במעבר מתרכובות אורגניות לתרכובות אנאורגניות. (מעבר מחומרים בעלי מולקולות גדולות לחומרים בעלי מולקולות קטנות שהן תוצר הפירוק). 
 

בגרות בביולוגיה - ראשי
אודות
שאלות ליבה
מבוא לביולוגיה של האדם  
התא - מבנה ופעילות  
אקולוגיה  
נושאי בחירה
ביוטופ
מעבדה חוקרת
צור קשר
 
 © כל הזכויות שמורות לאתר הכנה לבגרות בביולוגיה 2021 תנאי שימוש