שאלות הכנה לבגרות בביולוגיה

כיצד משפיעה כריתת יערות על הרכב האוויר?


אזורים גדולים על פני כדור הארץ היו מכוסים ביערות. בשנים האחרונות יש כריתת יערות מוגברת כי משתמשים בעץ בתעשית הניר. בנוסף לכך עם המעבר מהכפר לעיר במדינות מפותחות, הפכו חלק מהאזורים הטבעיים לאזורים עירוניים והתהליך הגביר את כריתת היערות.
העצים שביער מבצעים שני תהליכים עיקריים המשפיעים על הרכב האוויר:
א. פוטוסינתזה- בתהליך זה העצים הירוקים קולטים מהאוויר CO2 ופולטים לאוויר O2.
ב. דיות - בתהליך זה העצים פולטים לאוויר אדי מים, בעיקר דרך הפיוניות
כריתת יערות משפיעה על הרכב האוויר בשלוש צורות:
א.כריתה מוגברת של יערות גורמת לעליה בריכוז ה-CO2 באוויר, כי כתוצאה מירידה במספר העצים פוחתת היכולת שלהם לקלוט CO2 מהאוויר.
ב. כריתה מוגברת של יערות גורמת לירידה מסוימת בריכוז ה-O2 שבאוויר, כי כתוצאה מירידה במספר העצים פוחתת היכולת שלהם לפלוט לאוויר חמצן.
ג. בעקבות כריתה מוגברת של יערות יש ירידה בשיעור הדיות המתבצע על ידם , ולכן באזורים שבהם כמות הגשמים מוגבלת, הדבר גורם לירידה   בלחות האוויר, ובנוסף לכך יש השפעה עקיפה על כמות המשקעים.
יש תופעה של מידבור בשנים האחרונות שבמהלכה אזורים שהיו פוריים הפכו לצחיחים בגלל שינויי  באקלים  שנוצרו בגלל כריתה מוגברת של יערות ופגיעה בצמחיה הנמוכה.
באזורים שבהם הצמחיה הוכחדה, יש עליה בטמפרטורה האוויר של מספר מעלות, כי אזורים חשופים קולטים יותר אנרגיה שמש ומתחממים יותר מאזורים שבהם יש צמחיה. 

בגרות בביולוגיה - ראשי
אודות
שאלות ליבה
מבוא לביולוגיה של האדם  
התא - מבנה ופעילות  
אקולוגיה  
נושאי בחירה
ביוטופ
מעבדה חוקרת
צור קשר
 
 © כל הזכויות שמורות לאתר הכנה לבגרות בביולוגיה 2021 תנאי שימוש