שאלות הכנה לבגרות בביולוגיה

מהו אפקט החממה, ומהי השפעת האדם עליו?


אפקט החממה הוא תהליך שבמהלכו אנרגית החום הנפלטת מכדור הארץ, נשארת כלואה באטמוספירה וגורמת לעליה בטמפרטורת האוויר.
ההתחממות של האוויר מתרחשת כתוצאה מעליה בריכוז ה-CO2 באוויר, וכתוצאה מעליה בגזים נוספים הנפלטים לאוויר מבתי חרושת שונים.
העליה בריכוז הגזים האלו באוויר גורמת לכך שנוצרת מעין שכבת בידוד המונעת את פליטת החום מכדור הארץ. קליטת קרני השמש גורמת להתחממות כדור הארץ, ואם החום לא יכול להפלט לאטמוספירה נוצר תהליך שבמהלכו יש התחממות הדרגתית של האוויר שעוטף את כדור הארץ.
השפעת האדם על אפקט החממה:
א.כריתת יערות- כתוצאה מכך שיש כריתה מרובה של יערות, מפחיתים במידה ניכרת את קליטת ה-CO2 מהאוויר על ידי העצים. העצים משתמשים ב-CO2 בתהליך הפוטוסינתזה, ולכן ככל שיש פחות יערות יש פחות קליטה של CO2 מהאוויר וריכוזו באוויר גדל.
ב.שריפה מוגברת של דלק - בגלל התפתחות התעשיה, התחבורה וייצור החשמל יש שריפה מוגברת של דלק שכתוצאה ממנה יש עליה חדה בפליטת CO2 לאוויר.
ג.במעבר מהעיר לכפר שמציין את השינויים שחלים בשנים האחרונות בעולם, יש בניה רבה של כבישים ובנינים גדולים המגבירים את פליטת החום על-ידם לאטמוספירה.
ד. הסכם קיוטו - במדינות המפותחות יש הסכם שבו חברות גדולות הגורמות לפליטה חזקה של CO2 לאוויר בתהליך הייצור שלהן, הן מתחייבות לממן נטיעה של יערות במקום להקטין את פליטת ה-CO2.
על ידי נטיעה מוגברת של יערות מקווים שהיערות יקלטו את ה-CO2 ולא יאפשרו לו לעלות וכתוצאה מכך יקטינו את אפקט החממה.
ה. על-ידי התערבות האדם בטבע, כפי שתואר כאן, יש בעצם הפרה של השיווי המשקל הדינמי שהיה בטבע. במשך שנים רבות ריכוז ה-CO2 באוויר היה קבוע כי היה איזון בין תהליך הפוטוסינתזה מצד אחד ותהליך הנשימה ושריפת דלק מצד שני.
הפרת השיווי משקל נוצרה בעיקר בגלל שריפה מוגברת של דלק(נפט, פחם,גז), וכתוצאה מכך נוצר תהליך של התחממות כדור הארץ.

בגרות בביולוגיה - ראשי
אודות
שאלות ליבה
מבוא לביולוגיה של האדם  
התא - מבנה ופעילות  
אקולוגיה  
נושאי בחירה
ביוטופ
מעבדה חוקרת
צור קשר
 
 © כל הזכויות שמורות לאתר הכנה לבגרות בביולוגיה 2021 תנאי שימוש