שאלות הכנה לבגרות בביולוגיה

מהו משתנה תלוי ומהו משתנה בלתי תלוי? מהו הקשר ביניהם?


 משתנה בלתי תלוי הוא הגורם אשר אותו רוצים לשנות במהלך הניסוי. בתכנון הניסוי מחליטים איך וכמה לשנות אותו.
משתנה תלוי הוא התוצאה הנמדדת שחלה בגלל השינוי של המשתנה הבלתי תלוי.
כלומר הוא תלוי בשינוי שחל במשתנה הבלתי תלוי.

שאלות לדוגמא:

א. מה הקשר בין ריכוז החמצן לבין נשימת השמרים?

משתנה בלתי תלוי – ריכוז החמצן
משתנה תלוי        -  שיעור נשימת השמרים

הסבר: החמצן הוא אחד המגיבים בנשימה תאית, ולכן מצפים שעליה בריכוז החמצן תעלה את שיעור הנשימה.  בתכנון הניסוי מעמידים מערכות של שמרים בטמפרטורות שונות, ומודדים את שיעור הנשימה לפי פליטת פחמן-דו- חמצני.

ב. מה הקשר בין עוצמת האור והגובה של נבטי חיטה?

משתנה בלתי תלוי – עוצמת האור
משתנה תלוי         - גובה נבטי החיטה

הסבר: בתכנון הניסוי מעמידים את הנבטים בתנאי הארה שונים (חושך, אור החדר, אור מנורה), ומודדים את גובה הנבטים לאחר מספר ימים.
בקרה- יש כאן בקרה ללא המשתנה הבלתי תלוי וזו המערכת שנמצאת בחדר ללא טיפול אור נוסף. המערכת בחושך ובאור המנורה הן מערכות הניסוי.
 
ג. מה ההבדל בין אחוז כיסוי צומח במפנה צפוני לעומת מפנה דרומי של הגבעה?

משתנה בלתי תלוי - המפנה של הגבעה
משתנה תלוי         - אחוז כיסוי צומח

הסבר: היות והתנאים האביוטיים בשני המפנים שונים, כתוצאה מכך אחוז כיסוי הצומח בשני המפנים  שונה. כלומר אחוז הכיסוי מושפע מהמפנה של הגבעה ולכן הוא המשתנה התלוי.
בקרה- יש כאן בקרה פנימית על-ידי השוואה, כי משווים את אחוז הכיסוי של הצומח בשני המפנים.

בגרות בביולוגיה - ראשי
אודות
שאלות ליבה
מבוא לביולוגיה של האדם  
התא - מבנה ופעילות  
אקולוגיה  
נושאי בחירה
ביוטופ
מעבדה חוקרת
צור קשר
 
 © כל הזכויות שמורות לאתר הכנה לבגרות בביולוגיה 2021 תנאי שימוש