שאלות הכנה לבגרות בביולוגיה

כיצד ניתן להסביר את ההבדל בין ריכוז יוני אשלגן באצה לבין ריכוזם במי-ים?


ריכוז יוני אשלגן (K+) בתוך תאי האצה גבוה בהרבה  לעומת ריכוזם במי-הים.
(500 יחידות בתוך תאי האצה ורק 10 יחידות במי-ים).
יוני האשלגן מוכנסים  לתאי האצה ממי-הים בניגוד למפל הריכוזים בהעברה פעילה בעזרת משאבות אשלגן המצויות בקרום התא.

הסבר:
 
העברה פעילה (אקטיבית) מאפשרת מעבר חומרים נגד מפל הריכוזים (כלומר החומרים  עוברים ממקום בו ריכוזם נמוך למקום בו ריכוזם גבוה) תוך כדי השקעת אנרגיה. בקרום התא יש משאבות נתרן-אשלגן, שפועלות תוך כדי השקעת אנרגיה (ATP ). יוני האשלגן יוצאים  מתאי האצה בדפוסיה מפני שריכוזם במי-ים נמוך מריכוזם בתוך תאי האצה. אבל יוני האשלגן מוחזרים לתוך תאי האצה פנימה (בהעברה פעילה)  בקצב יותר מהיר מאשר הם יוצאים ממנו, ולכן התא יכול לשמור על ריכוז גבוה של יוני אשלגן בתוך תאי האצה יותר מזה הקיים בסביבה החיצונית של מי-ים.
 
יש כאן דוגמא של הומאוסטזיס ברמת התא המראה שתאי האצה  מסוגלים לשמור על סביבה פנימית קבועה למרות שינויים בסביבה.
 
שאלה למחשבה: האם לדעתך אצה הגדלה במי-ים מסוגלת לגדול גם במי- ברז ולשמור על ריכוז כל כך גבוה של יוני אשלגן בתוכה? (רמז: יש להניח שלא)

בגרות בביולוגיה - ראשי
אודות
שאלות ליבה
מבוא לביולוגיה של האדם  
התא - מבנה ופעילות  
אקולוגיה  
נושאי בחירה
ביוטופ
מעבדה חוקרת
צור קשר
 
 © כל הזכויות שמורות לאתר הכנה לבגרות בביולוגיה 2021 תנאי שימוש