שאלות הכנה לבגרות בביולוגיה

כיצד משפיעה זמינות חמצן בקרקע על קליטה אקטיבית של מינרלים על-ידי היונקות שבשורש?


עם העלייה בזמינות החמצן בקרקע עולה גם הקליטה האקטיבית של מינרלים מהקרקע על-ידי הצמח.
הצמח קולט את המינרלים מהקרקע דרך היונקות שבשורש. קליטת המינרלים  היא בניגוד למפל הריכוזים, כך שריכוזם בתאי היונקות גבוה מריכוזם בקרקע. כדי לבצע קליטה אקטיבית (פעילה) של מינרלים הצמח חייב להשקיע אנרגיה בצורת ATP.
 השורש מיצר את מולקולות ה-ATP הדרושות לו בעזרת תהליך הנשימה התאית המתרחש במיטוכונדריות. בתהליך זה החמצן מהווה את אחד המגיבים, ולכן ככל שכמות החמצן הזמין בקרקע עולה, שיעור הנשימה התאית עולה, וכתוצאה מכך גדלה היכולת לבצע העברה פעילה דרך קרום התא של תאי היונקות ולאפשר קליטה מוגברת של מינרלים  על-ידי היונקות שבצמח.

דוגמא:

א. לפני זריעת השדה החקלאי נוהג לחרוש את האדמה כדי להגדיל את אוורור הקרקע שבמהלכו עולה זמינות החמצן באדמה. תהליך הנביטה מלווה בנשימה תאית מוגברת, והגדלת זמינות החמצן באדמה מעלה את שיעור הנביטה והצמיחה של הנבטים.

ב. החקלאי נוהג לעדור את השדות שבהם יש גידולים חקלאיים על מנת להגדיל את זמינות החמצן  בקרקע ולהגדיל את יכולת קליטת המינרלים מהקרקע על-ידי הצמח.

ג. בביצות יש מצוקה של חמצן בקרקע, בגלל הצפה במים שדוחקת את החמצן, ולכן צמחים רבים לא יכולים להתפתח בביצות למרות שיש בהן הרבה מים.

בגרות בביולוגיה - ראשי
אודות
שאלות ליבה
מבוא לביולוגיה של האדם  
התא - מבנה ופעילות  
אקולוגיה  
נושאי בחירה
ביוטופ
מעבדה חוקרת
צור קשר
 
 © כל הזכויות שמורות לאתר הכנה לבגרות בביולוגיה 2021 תנאי שימוש