שאלות הכנה לבגרות בביולוגיה

באיזו דרך גרפית יש לתאר את התוצאות של השפעת מיצוי זרעי סויה על פעילות האנזים אוריאז?


במיצוי של זרעי סויה מותפחים יש אנזים אוריאז. ככל שריכוז המיצוי במערכת יותר גדול, ריכוז האנזים אוריאז יותר גבוה.
משתנה רציף הוא משתנה אשר ניתן לבדוק ערכי ביניים בין הנקודות שנבדקו בניסוי.
היות וריכוז המיצוי במערכת , ולכן ריכוז האנזים במערכת הוא משתנה רציף,  יש לתאר את תוצאות הניסוי בגרף XY.
במידה והניסוי מכיל פחות מ-4 מערכות של ריכוזים שונים, יש לתאר את תוצאות הניסוי בדיארמת עמודות, כי לא ניתן לקבוע בוודאות את מגמת התוצאות בין 3 נקודות בלבד.
בגרף כזה, על ציר X יש לציין את המשתנה הבלתי תלוי, ריכוז המיצוי במערכת, ( או נפח המיצוי במערכת הנבדקת כאשר הנפח הסופי בכל המערכות זהה). יש לציין על גבי ציר X יחידות במרווחים קבועים המתארים את השינוי בריכוז, או נפח המיצוי, ולרשום גם את היחידות אשר בהן הן נמדדו (מל' או סמ"ק כאשר מתארים נפח של מיצוי, או % כאשר מתארים את ריכוז המיצוי).
על גבי ציר Y יש לציין את התוצאות הנמדדות של הניסוי, על פי שיטת המדידה, וגם במקרה זה יש לרשום יחידות במרווחים קבועים על גבי ציר Y.

בגרות בביולוגיה - ראשי
אודות
שאלות ליבה
מבוא לביולוגיה של האדם  
התא - מבנה ופעילות  
אקולוגיה  
נושאי בחירה
ביוטופ
מעבדה חוקרת
צור קשר
 
 © כל הזכויות שמורות לאתר הכנה לבגרות בביולוגיה 2021 תנאי שימוש