שאלות הכנה לבגרות בביולוגיה

מהם הגורמים הקבועים שיש לשמור כאשר בודקים את השפעת המיצוי של זרעי סויה על פעילות האנזים אוריאז?


כמו בכל תגובה אנזימתית, יש לשמור את כל הגורמים שעשויים להשפיע על התהליך הנבדק קבועים, פרט לגורם הנבדק.
כאשר רוצים לבדוק את השפעת הריכוז של מיצוי זרעי סויה מותפחים על שיעור הפעילות של האנזים אוריאז המצוי בתוך המיצוי יש לשמור קבוע את הגורמים הבאים:
א. טמפרטורה קבועה-   כל המבחנות אשר בהן מתבצע הניסוי יש לשמור באותה הטמפטורה, (אפשר להכניס את כולן לאמבט בעל טמפטורה מיטבית לפעילות האנזים).כי ידוע שכל תגובה אנזימתית מושפעת מהטמפרטורה, ולכן אם לא רוצים לבדוק את  השפעת הטמפטורה על התהליך יש לשמור אותה קבועה.
ב. ריכוז תמיסת האוריאה-   האוריאה מהווה סובסטרט של האנזים אוריאז, וידוע שריכוז הסובסטרט משפיע על שיעור תהליך אנזימתי, ולכן במקרה בו רוצים לבדוק את השפעת ריכוז האנזים ולא את השפעת ריכוז הסובסטרט יש להקפיד שריכוז הסובסטרט יהיה שווה בכל המערכות.
ג. PH - בכל המערכות יש לשמור PH קבוע, כי פעילות אנזים מושפעת
מה-PH.
ד. מקור האנזים - יש להשתמש בכל המערכות באותו מיצוי, כי בזרעי סויה שונים הנמצאים בשלבי תפיחה שונים הכמות של האנזים אוריאז שונה.
כלומר יש להשתמש באותו סוג של זרעי סויה, וגם באותו משך התפחה, ורצוי להכין מיצוי אחיד שיחולק בין כל מערכות הבדיקה.

בגרות בביולוגיה - ראשי
אודות
שאלות ליבה
מבוא לביולוגיה של האדם  
התא - מבנה ופעילות  
אקולוגיה  
נושאי בחירה
ביוטופ
מעבדה חוקרת
צור קשר
 
 © כל הזכויות שמורות לאתר הכנה לבגרות בביולוגיה 2021 תנאי שימוש