שאלות הכנה לבגרות בביולוגיה

באיזו דרך גרפית יש לתאר את השפעת ריכוז הסוכר על שיעור התסיסה של שמרים?


ריכוז תמיסת הסוכר הוא המשתנה הבלתי תלוי בניסוי כי רוצים לבדוק את השפעתו על המשתנה התלוי שבניסוי זה הוא שיעור התסיסה של השמרים.
היות וריכוז התמיסה הוא משתנה רציף, כי ניתן לבדוק דרגות ביניים של ריכוזי סוכר נוספים פרט לריכוזי הסוכר הנמדדים, יש להציג את תוצאות הניסוי בגרף XY.
אם  מספר ריכוזי הסוכר שנמדדים הוא פחות מ-4, יש להציג את התוצאות  בגרף עמודות ולא בגרף XY כי לא ניתן לצייר גרף XY כאשר יש מעט נקודות כי לא ניתן לקבוע בוודאות האם מגמת הגרף בין הנקודות הבודדות קבועה.
לכן כאשר המשתנה הבלתי תלוי, ריכוז הסוכר הוא רציף ויש לפחות 4 ריכוזי סוכר שנבדקים, יש לתאר את התוצאות בגרף XY,
אחרת יש להשתמש בדיאגרמת עמודות.
על ציר X יופיע המשתנה הבלתי תלוי ריכוז הסוכר, יש לציין יחידות על גבי ציר X במרווחים קבועים בטווח שבו נמצאים הערכים של ריכוזי הסוכר הנבדקים.
על ציר Y יופיע התיאור של שיעור התסיסה ביחידות המתאימות לשיטת הבדיקה.

בגרות בביולוגיה - ראשי
אודות
שאלות ליבה
מבוא לביולוגיה של האדם  
התא - מבנה ופעילות  
אקולוגיה  
נושאי בחירה
ביוטופ
מעבדה חוקרת
צור קשר
 
 © כל הזכויות שמורות לאתר הכנה לבגרות בביולוגיה 2021 תנאי שימוש