שאלות הכנה לבגרות בביולוגיה

באיזו דרך גרפית יש להציג את השפעת סוג הסוכר על שיעור התסיסה של שמרים? הסבר


כאשר רוצים לתאר תוצאות של ניסוי בדרך גרפית יש לקבוע מהו המשתנה הבלתי תלוי ומהו המשתנה התלוי בניסוי.
כאשר רוצים לקבוע את השפעת סוג הסוכר על שיעור התסיסה של שמרים, המשתנה הבלתי תלוי הוא סוג הסוכר והמשתנה התלוי הוא שיעור התסיסה.
סוג הסוכר הוא משתנה בדיד, ולכן יש לתאר את תוצאות הניסוי בדיאגרמת עמודות.
המשתנה הבלתי תלוי, סוג הסוכר, יוצג בציר X
המשתנה התלוי, שיעור התסיסה , יוצג בציר Y.

בגרות בביולוגיה - ראשי
אודות
שאלות ליבה
מבוא לביולוגיה של האדם  
התא - מבנה ופעילות  
אקולוגיה  
נושאי בחירה
ביוטופ
מעבדה חוקרת
צור קשר
 
 © כל הזכויות שמורות לאתר הכנה לבגרות בביולוגיה 2021 תנאי שימוש