שאלות הכנה לבגרות בביולוגיה

מהו דיות, ומהם הגורמים המשפיעים עליו?


דיות הוא תהליך איבוד מים מהצמח המתבצע כתוצאה מהתאדות המים בעיקר דרך הפיוניות. התהליך מושפע מגורמים אביוטיים התלויים בסביבה, ומגורמים ביוטיים התלויים בצמח.

הגורמים האביוטיים המשפיעים על הדיות הם:

א. טמפרטורת האוויר

ב. לחות האוויר

ג. עוצמת האור

ד. כמות מים זמינים בקרקע
 
הגורמים הביוטיים  המשפיעים על הדיות הם:

א. מצב הפיוניות (פתוחות או סגורות)

ב. מספר הפיוניות התלוי גם בשטח הפנים של הצמח

ג. צד העלה בו נמצאות הפיוניות

ד. עובי הקוטיקולה המכסה את חלקי הצמח השונים

ה.  מצב המים בצמח
 
הסבר  אופן השפעת הגורמים השונים על הדיות:

א. ככל שהטמפרטורה יותר גבוהה, שיעור הדיות יותר גבוה, כי שיעור ההתנדפות של המים מהצמח עולה עם עלית הטמפרטורה.

ב. ככל שלחות האוויר יותר גבוהה, שיעור הדיות יותר נמוך (כי מפל הריכוזים בין אדי המים בצמח ובאוויר יותר קטן).

ג. כשעוצמת האור יותר גבוהה, שיעור הדיות יותר גבוה כי האור גורם לפיוניות להיפתח.(החקלאים נוהגים להשקות את השדות בלילה, כי שיעור איבוד המים מהצמח בלילה יותר נמוך בגלל החושך וגם כי הטמפרטורה יותר נמוכה).

ד. כאשר כמות המים הזמינים בקרקע גבוהה יש קליטת מים מרובה מהקרקע, תאי הסגירה של הפיוניות מלאים במים וזה גורם לפתח הפיוניות להיפתח, ולכן הדיות יותר גבוהה. לעומת זמן כשכמות המים בקרקע יורדת , נוצר מחסור במים בצמח הפיוניות נסגרות וכתוצאה מכך שיעור הדיות יורד.

הגורמים הביוטיים:

א. מצב הפיוניות- כשהפיוניות פתוחות שיעור הדיות גבוהה, וכשהפיוניות סגורות שיעור הדיות נמוך.

ב. מספר הפיוניות- בצמחים שונים מספר הפיוניות ליחידת שטח שונה וגם שטח הפנים של כלל העלים שבהם מצויות הפיוניות שונה, ככל שמספר הפיוניות יותר גדול שיעור הדיות יותר גדול.

ג. צד העלה בו מצויות הפיוניות- בצמחים שונים פיזור הפיוניות שונה. בחלקם יש יותר פיוניות בצד העליון של העלה ובחלקם יש יותר פיוניות בצד התחתון של העלה. הפיוניות המצויות בצד העליון חשופות יותר לשמש ולכן הדיות דרכן יותר גבוה, לעומת זו הפיוניות שבצד התחתון נמצאות בצד המוצל של העלה , פחות חשופות לשמש ולכן הדיות דרכן יותר נמוך.

ד. עובי הקוטיקולה – ככל שהקוטיקולה שמכסה את העלים יותר עבה, שיעור הדיות יותר נמוך.

בגרות בביולוגיה - ראשי
אודות
שאלות ליבה
מבוא לביולוגיה של האדם  
התא - מבנה ופעילות  
אקולוגיה  
נושאי בחירה
ביוטופ
מעבדה חוקרת
צור קשר
 
 © כל הזכויות שמורות לאתר הכנה לבגרות בביולוגיה 2021 תנאי שימוש