שאלות הכנה לבגרות בביולוגיה

כיצד יושפע קצב גידול החיידקים אם יעבירו אותם ממצע מיטבי (אופטימלי) למצע דל יחסית (מינמילי)?


כאשר מעבירים חיידקים ממצע גידול מיטבי (אופטימלי) למצע גידול דל יחסית, קצב הגידול שלהם איטי ביותר במהלך השעות הראשונות לאחר העברתם למצע הדל.
כתוצאה מהעברתם למצע הדל הם נכנסים לשלב השהיה ארוך מאוד. בכל מעבר מבית גידול אחד לשני יש האטה בקצב ההתרבות, המוגדרת כשלב השהיה שבמהלכו החיידקים מסתגלים למצע החדש, אבל במעבר ממצע מיטבי למצע דל שלב ההשהיה, שנקרא גם שלב ההסתגלות ,יותר ארוך כי לוקח להם יותר זמן להסתגל למצע הדל.
 
בנוסף לכך גם לאחר שלב ההסתגלות של החיידקים, כאשר משווים את השיפוע של השלב הלוגריתמי במצע דל לעומת מצע עשיר, ניתן לראות שבמצע גידול דל, השיפוע של העקום המתאר את מספר החיידקים בשלב הלוגריתמי, יותר מתון במצע דל מאשר במצע מיטבי.
הסיבה לכך היא שהחיידקים מתחילים להתחלק ולהתרבות רק לאחר שבנו את כל החומרים הדרושים להם כגון ח' אמינו,נוקלאוטידים, חלבונים, אנזימים וDNA,. במצע דל יש פחות חומרים ולכן בניית החומרים הדרושים להם לצורך התרבותם נמשכת יותר זמן.
 ומכאן  ניתן להבין שגם שלב ההסתגלות יותר ארוך וגם קצב ההתרבות בשלב הלוגריתמי יותר קטן במצע מזון דל יחסית.

בגרות בביולוגיה - ראשי
אודות
שאלות ליבה
מבוא לביולוגיה של האדם  
התא - מבנה ופעילות  
אקולוגיה  
נושאי בחירה
ביוטופ
מעבדה חוקרת
צור קשר
 
 © כל הזכויות שמורות לאתר הכנה לבגרות בביולוגיה 2021 תנאי שימוש