שאלות הכנה לבגרות בביולוגיה

מה ההבדל בין קצב הגידול של חיידקים הגדלים בתנאים אווירניים לעומת אותם חיידקים הגדלים בתנאים אל-אווירניים? הסבר


קצב הגידול של חיידקים בנוכחות חמצן, תנאים אווירניים, גבוה במידה רבה מקצב הגידול של אותם החיידקים בהעדדר חמצן, תנאים אל-אווירניים.
(בעקומות הגידול של החיידקים בשני התנאים ניתן לראות שהשיפוע בשלב הלוגריתמי של החיידקים בתנאים אווירניים גבוה במידה רבה לעומת זה של חיידקים בתנאים אל-אווירניים,
ובנוסף לכך השלב היציב בעקומה בתנאים אווירניים  גבוה מזה של תנאים אל-אווירניים).
הגורם להבדל  בקצב הגידול בין שני התנאים הוא ההבדל בכמות האנרגיה שהחיידקים מפיקים מהמזון בכל אחד מהם.
כמות האנרגיה המופקת על-ידי החיידקים בתנאים אווירניים גדולה במידה רב לעומת כמות האנרגיה המופקת על ידם בהעדר חמצן.
בנוכחות חמצן החיידקים מבצעים נשימה תאית וגם גליקוליזה, ואילו בהעדר חמצן החיידקים מבצעים גליקוליזה בלבד, ולכן יכולת הפקת האנרגיה בהעדר חמצן נמוכה .
תהליך הגדילה וההתרבות של החיידקים דורש אנרגיה רבה, ולכן כאשר כמות האנרגיה שהחיידקים מפיקים בנשימתם גבוהה, גם קצב ההתרבות שלהם גבוה, כי יש יחס ישר בין כמות האנרגיה שהם מפיקים בנשימתם לבין קצב ההתרבות שלהם. 

בגרות בביולוגיה - ראשי
אודות
שאלות ליבה
מבוא לביולוגיה של האדם  
התא - מבנה ופעילות  
אקולוגיה  
נושאי בחירה
ביוטופ
מעבדה חוקרת
צור קשר
 
 © כל הזכויות שמורות לאתר הכנה לבגרות בביולוגיה 2021 תנאי שימוש