שאלות הכנה לבגרות בביולוגיה

מהם הגורמים הקבועים שיש לשמור בניסוי בו בודקים את השפעת הטמפרטורה על קצב הנשימה של תאי גזר?


הגורמים הקבועים שיש לשמור בניסוי הם הגורמים שעשויים להשפיע על תוצאות הניסוי פרט לגורם הנבדק.

היות ובניסוי זה בודקים את השפעת הטמפרטורה על שיעור הנשימה של תאי גזר, כלומר הגורם הנבדק הוא הטמפרטורה, לכן יש לשנות רק את הטמפרטורה ולשמור את שאר הגורמים במערכות הניסוי קבועים.

הגורמים הקבועים בניסוי זה הם:

א. גודל חתיכות הגזר – היות וככל שיש יותר תאי גזר שיעור הנשימה יותר גדול, 
                             וגם יש חשיבות ליחס בין שטח הפנים לנפח.

ב. סוג הגזר וגילו – יש להניח שבסוגים שונים של גזר קצב הנשימה שונה, וגם גיל
                            הגזר משפיע כך שגזר צעיר שנמצא בשלבי גידול נושם יותר חזק.

ג.ריכוז החמצן בתמיסה- בתהליך הנשימה של תאי הגזר הם משתמשים בחמצן, לכן יש
                            להקפיד שמידת האוורור והחשיפה לחמצן תהיה זהה.
 
ג. שיטת הבדיקה – אם בודקים למשל את שיעור הנשימה  על-ידי מדידת משך הזמן
                            שעובר עד שינוי הצבע  של האינדיקטור פנול אדום מאדום
                             לצהוב,                     
                            יש להקפיד להשתמש באותה כמות ובאותו סוג של אינדיקטור 
                            בכל אחת ממערכות הניסוי.

בגרות בביולוגיה - ראשי
אודות
שאלות ליבה
מבוא לביולוגיה של האדם  
התא - מבנה ופעילות  
אקולוגיה  
נושאי בחירה
ביוטופ
מעבדה חוקרת
צור קשר
 
 © כל הזכויות שמורות לאתר הכנה לבגרות בביולוגיה 2021 תנאי שימוש