שאלות הכנה לבגרות בביולוגיה

באיזו דרך גרפית יש להציג את התוצאות של ניסוי הבודק את השפעת הטמפרטורה על שיעור התסיסה של שמרים?


כאשר בודקים את השפעת הטמפרטורה על קצב הנשימה של שמרים יש להציג את התוצאות בגרף XY, כי המשתנה הבלתי תלוי טמפרטורה הוא משתנה רציף, כלומר ניתן לבדוק נקודות נוספות של טמפרטורה בין הנקודות הנבדקות.
 
אבל אם נבדקת ההשפעה של  פחות מ-4 טמפרטורות בלבד על קצב הנשימה של השמרים לא ניתן להציג את התוצאות בגרף XY ויש להציג אותן בדיאגרמת עמודות, כי למרות שהמשתנה הבלתי תלוי הוא רציף, לא ניתן על סמך מספר נמוך של נקודות לקבוע את המגמה של התוצאות.
 
על ציר X יש לציין את הטמפרטורה, במרווחים קבועים הכוללים את הטווח של הטמפרטורות הנמדדות בניסוי. (יש להוסיף על הגרף את היחידות אשר בהן נמדדה הטמפרטורה).
על ציר Y יש לציין את שיעור התסיסה על פי שיטת המדידה אשר בה נבדק שיעור התסיסה, וגם כאן יש לציין את היחידות במרווחים קבועים ולהוסיף על הגרף את היחידות אשר בהן נמדד שיעור התסיסה.

בגרות בביולוגיה - ראשי
אודות
שאלות ליבה
מבוא לביולוגיה של האדם  
התא - מבנה ופעילות  
אקולוגיה  
נושאי בחירה
ביוטופ
מעבדה חוקרת
צור קשר
 
 © כל הזכויות שמורות לאתר הכנה לבגרות בביולוגיה 2021 תנאי שימוש