שאלות הכנה לבגרות בביולוגיה

מהו המשתנה התלוי ומהו המשתנה הבלתי תלוי בניסוי בו בודקים את השפעת ריכוז התמיסה על משקל פרוסות גזר?


המשתנה התלוי בניסוי בו בודקים השפעת ריכוז התמיסה החיצונית על משקל פרוסות גזר
הוא משקל פרוסות הגזר, כי משקל הפרוסות מושפע מריכוז התמיסה החיצונית.
מבצע הניסוי בודק את השינוי שחל במשקל הגזר כתוצאה משינוי הריכוז של התמיסות.

המשתנה הבלתי תלוי בניסוי זה הוא ריכוז התמיסה החיצונית, כי ריכוז התמיסה החיצונית משפיע על השינוי החל במשקל פרוסות הגזר, וריכוז התמיסה אינו תלוי במשקל הפרוסות של הגזר.
בנוסף לכך מי שמתכנן את הניסוי מחליט באיזה ריכוזים של תמיסה חיצונית להשתמש בניסוי.

בגרות בביולוגיה - ראשי
אודות
שאלות ליבה
מבוא לביולוגיה של האדם  
התא - מבנה ופעילות  
אקולוגיה  
נושאי בחירה
ביוטופ
מעבדה חוקרת
צור קשר
 
 © כל הזכויות שמורות לאתר הכנה לבגרות בביולוגיה 2021 תנאי שימוש