שאלות הכנה לבגרות בביולוגיה

כיצד משפיע ריכוז התמיסה החיצונית על המשקל של פרוסות גזר?


אם ריכוז התמיסה החיצונית גבוה מריכוז המומסים בתוך התאים (תמיסה מרוכזת), מים יצאו מתאי הגזר ומשקל פרוסות הגזר יקטן.
 
אם ריכוז התמיסה החיצונית שווה  לריכוז המומסים בתוך התאים, מים יצאו ויכנסו מהתאים באותו הקצב, ולכן משקל פרוסות הגזר לא ישתנה.
 
אם ריכוז התמיסה החיצונית נמוך מריכוז המומסים בתוך התאים (תמיסה מהולה), מים יכנסו לתוך תאי הגזר, ומשקל הפרוסות יעלה.
 
הסבר:
כאשר שתי תמיסות מופרדות על-ידי קרום בררני, מים עוברים מתמיסה מהולה לתמיסה מרוכזת בגלל לחץ אוסמוטי.

בגרות בביולוגיה - ראשי
אודות
שאלות ליבה
מבוא לביולוגיה של האדם  
התא - מבנה ופעילות  
אקולוגיה  
נושאי בחירה
ביוטופ
מעבדה חוקרת
צור קשר
 
 © כל הזכויות שמורות לאתר הכנה לבגרות בביולוגיה 2021 תנאי שימוש